สมุนไพรขับ ปัสสาวะ ชนิดแคปซูล

สมุนไพรขับ ปัสสาวะ ชนิดแคปซูล

     สมุนไพรขับปัสสาวะ ผลิตและปรุงสูตรตำรับโดยทีมงานเภสัชกรแพทย์แผนไทยผู้คร่ำหวอดในวงการสมุนไพรมากกว่า 35 ปี และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุขครบถ้วนยาขับปัสสาวะ ชนิดแคปซูล ช่วยอะไรบ้าง??

คุมความดันโลหิต
ช่วยขับปัสสาวะ
แก้ปัสสาวะเหลือง แดง
ลดอาการบวมน้ำ


สมุนไพรขับปัสสาวะชนิดแคปซูลทํางานอย่างไรถึงช่วยโรคร้ายได้
      สมุนไพรขับปัสสาวะชนิดแคปซูลมีตํารับสมุนไพรมากกว่า 10 ชนิดเมืํอทานไปแล้วร่างกายดูดซึมเข้าไปในแต่ละระบบ ลดอาการบวมนํํา ฟื้นฟูการทํางานของไต

สมุนไพรขับปัสสาวะชนิดแคปซูล ปลอดภัยไหม?
      สมุนไพรขับปัสสาวะชนิดแคปซูลเป็นสารอาหารหรือสมุนไพรจากธรรมชาติ ผ่านมาตรฐานอย. ผลิตและปรุงสูตรตํารับโดยทีมงานเภสัชกรแพทย์แผนไทยผู้ครํําหวอดในวงการสมุนไพรมากกว่า 35 ปีและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุขครบถ้วน

ต้องทานนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผล?
      สมุนไพรขับปัสสาวะชนิดแคปซูลหลังดูดซึมไปใช้งาน ทําให้ผู้ทานจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการทานประมาณ 1-2 วันและเห็นผลชัดเจนเมืํอทานไปประมาณ 4 สัปดาห์

ทำไมต้องทานหลายกระปุก?
      เพราะการทำให้ค่าไตกลับมาปกตินั้นใช้เวลา 3 เดือน เป็นอย่างน้อย